استخدام در خانواده تیوان

با مراقبت های پزشکی مدیریت می شود

ما در حال تغییر نحوه تعامل بیماران و ارائه دهندگان هستیم. اگر علاقه زیادی به مراقبت های بهداشتی دارید و می خواهید نقش مهمی در حمایت از ارائه دهندگان پزشکی با فناوری ، خدمات و راه حل هایی داشته باشید که تجربه مراقبت را افزایش می دهد ، CareCloud مکان مناسب شماست. بخشی از تیم چند فرهنگی ما با بیش از 3000 کارمند شوید!

مزایای همکاری با خانواده تیوان
تیوان اهمیت ، مزایا و سلامتی را برای کارمندان و خانواده های آنها تشخیص می دهد. علاوه بر مرخصی برای حمایت از تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاری ، ما یک بسته مزایای جامع ارائه می دهیم
با ما همراه باشید