استخدام در خانواده تیوان

با مراقبت های پزشکی مدیریت می شود

ما در حال تغییر نحوه تعامل بیماران و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی هستیم. اگر علاقه زیادی به مراقبت های بهداشتی دارید و می خواهید نقش مهمی در حمایت از ارائه دهندگان خدمات پزشکی با فناوری و راه حل هایی نوآورانه داشته باشید که کیفیت درمان را افزایش می دهد. تیوان، مکانی مناسب برای شماست.

بخشی از تیم  ما  شوید!

مزایای همکاری با خانواده تیوان
تیوان اهمیت ، مزایا و سلامتی را برای کارمندان و خانواده های آنها را در نظر می گیرد.
با ما همراه باشید